Home  | Ayhan Doyuk


Ponad dwadzieścia siedem lat temu Ayhan Doyuk podjął się olbrzymiego wyzwania urzeczywistnienia jednego z najambitniejszych projektów pilnie potrzebnych naszej planecie i całej ludzkości, a będącego jednocześnie jedną z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia. Program ten zakłada przywrócenie naturze ekologicznej równowagi utraconej na drodze jej nadmiernego i niekontrolowanego zanieczyszczania, pochodzenia organicznego i nieorganicznego.
W tamtych czasach mówienie o takich zagrożeniach nadal było sprawą odległą, gdyż efekty i następstwa zanieczyszczenia nie były tak ewidentne jak dzisiaj.

Jednakże jego badania, nieustępliwość i mozolna praca doprowadziły do odnalezienia i rozwinięcia rozwiązań takich problemów. Mijały lata, a głos jego ostrzeżenia przechodził przez całą planetę zapowiadając nadchodzącą konieczność zastosowania metod, które w sposób trwały rozwiązałyby poważny kryzys, w obliczu którego stanęła ludzkość, a który pogarsza się z dnia na dzień.
W trakcie tej podróży znalazło się wiele przeszkód i zostało zainwestowane bez wytchnienia wiele wysiłku. Lecz rezultaty jego wytrwałości pojawiały się, kształtując się krok za krokiem, gdy w tym samym czasie pokonywał on etapy konieczne do tego, aby być w stanie zaproponować światu korzyści wynikające z własnych odkryć. W roku 2000 po długim procesie synchronizacji z własnym rytmem rozwoju i badań utworzył on A.D. Perfect Solutions World Systems, czyli punkt oparcia, w którym jego wizja połączona została ze swym zastosowaniem w rzeczywistości. W tym samym czasie utworzył on stronę internetową www.adperfectsystems.com, na której wyszczególniona została gama rozwiązań zorganizowanych w systemach odpowiadających każdemu z obszarów. Jego praca była nieustanna, tak jak przebieg jego badań, w skupiemiu na tym, aby w każdej chwili odnaleźć konieczne rozwiązania. Postępując w taki sposób i obserwując fakt, że poziom zanieczyszczenia stawał się coraz dotkliwszy, wynalazł on AyDo AquaElixTM, który jest jego najnowszym odkryciem. Jest on remedium dla natury dającej w absolutnie jawny sposób sygnały o swoim braku ekologicznej równowagi i domagającej się tą drogą o energiczne przedsięwzięcie kroków prowadzących do skorygowania tego stanu rzeczy.

W dniu dzisiejszym ten krok również się dokonał. Dowodem na to jest gama produktów będąca w tej chwili przedmiotem produkcji, a którą przedstawiamy na stronie: www.adperfectsystems.com. Znajdują się tam rozwiązania i odpowiedzi, które są w stanie uleczyć problemy spowodowane zanieczyszczeniami, jakie niszczą naszą planetę, skracając w ten sposób trwanie na niej życia ludzkiego.
Copyright © 2008. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt szablonu: GRX.pl